career advice from a total stranger

It was a hot day of last May, when I was still living in Saigon. While I was waiting for the bus, a middle-aged woman came to sit next to me. We started talking. She was on a short visit to Vietnam, her home-country, after moving to Australia with her kids years ago. As I was curious, she gave me a few sneak peeks of how a daily life abroad of a Vietnamese looked like. She also offered free career advice though I didn’t ask. When I told her I was pursuing human resources and wondering if I should continue, she urged me to switch to medicine/healthcare. I didn’t took the advice; however, it inspired me to have new ideas, which later prospered into action. Here is the best part of her advice. Some points are fair enough. Continue reading “career advice from a total stranger”

Unfinished journal

When I was a kid, I used to be keen to explore the attic of my house. The attic was filled with some kind of faint ancient, damp musty smell, which made it like an ancient treasure trove. Among piles of boxes, old papers, bowls, dishes, sedge mats, punky wood items, and tons of other miscellaneous material, sometimes I found rare, out-of-print One or Ten Vietnam Dong notes from late 80s early 90s. Some other times I picked up several Soviet literature books and old newspapers in brownish paper.

One day I saw a notebook, having no idea what it was about or to whom it belonged. It was thin and had thick covers with yellowish paper inside. I opened the cover: it was a journal. The handwriting was clear and neat. I read on.

Continue reading “Unfinished journal”

Đọc sách hay là chết?

Mỗi ngày phải đọc tối thiểu 500 trang sách. Đấy là cách để trở nên thông minh hơn, tỉ phú tài chính Warren Buffett đã nói như thế. Ông cũng chỉ ra rằng, cách đọc sách rất quan trọng: phải vừa đọc vừa ngẫm và vận dụng tư duy phản biện luôn luôn – lật đi lật lại vấn đề và xem xét ở nhiều góc cạnh. Nếu không việc đọc sẽ chỉ thuần tuý là lấy số lượng và bạn không thu được gì cả. Nhưng như thế vẫn chưa đủ: đọc xong phải biết nắm bắt lấy ý tưởng và làm những điều có lý (grab ideas and do sensible things).

Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đọc sách hay là chết? Đấy là điều tôi ngộ ra sau khi đọc bài viết về cách đọc sách của Warren Buffett và cộng sự Charlie Munger.

Và một câu trong bài viết làm tôi phải nghĩ ngợi hơn nữa: “Chúng tôi không đọc ý kiến của người khác. Chúng tôi muốn biết được các sự thật, và rồi suy nghĩ.” (“We don’t read other people’s opinions. We want to get the facts, and then think.”)

Nguồn ảnh: © Royalty-Free/Corbis

[Talk Summary] 5 Mental Debugs by Tom Chi – Founder of Google X

[Preface] Today is September 2nd, Vietnam National Day. Every Vietnamese person has his own way to celebrate this holiday. For me I would like to celebrate it by publishing a note I took months ago. =D This is of an interesting talk by Tom Chi, founder of Google X, and you can either just watch the video (with the link below) right away or read my note before deciding if it’s worth watching. Hope you’ll find some inspiration or something useful from this.
Happy Vietnam National Day!
Tom Chi: 5 Mental Debugs For Success And Global Prosperity (Awesomeness Fest Talk)
Tom Chi – Inventor and Google Genius – Founder of Google X
* Debug 1. Knowing = Enemy of Learning
 ‘Knowledge’ is a noun, and accumulating knowledge is great. But ‘knowing’ is a verb that we choose to do with our knowledge. It’s the enemy of learning.
You need to be in a state of learning in order to solve new problems; create new possibilities; to do something that hasn’t been done a million times before.

Cảm nhận về lịch sử thời Hậu Lê

(Viết nhân dịp mới đọc xong một tập sách nhỏ về lịch sử triều đại Lê sơ)

Xem ra, thời Hậu Lê (gồm cả Lê sơ và Lê trung hưng) không vĩ đại bằng thời Lý Trần, mặc dù kinh tế, văn hóa, chính trị phát triển, đạt nhiều thành tựu, tiến bộ lớn (đặc biệt thời Hồng Đức thịnh thế), lãnh thổ cũng được mở rộng gấp mấy lần trước.

Vì sao lại nói không vĩ đại bằng? Bởi ngay từ đầu đã có một cái gì thật là hèn mọn thể hiện ngay từ việc Bình Định Vương Lê Lợi tức Lê Thái Tổ, vị vua đầu tiên của Hậu Lê, sau khi giành chiến thắng trước quân Minh và lập ra nhà Lê lại trở nên nghi kỵ mà giết mất khai quốc công thần (Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo). Sau đấy vua Lê Thái Tông cũng giết đi hoặc hạ bậc nhiều công thần khác (Lê Sát, Lê Ngân, vv.) mà theo mình đánh giá là quyết định cảm tính dựa trên sự yêu ghét cá nhân của vua và những lời dèm pha là chính chứ chẳng dựa trên đúng công tội của các vị ấy. Sau này lại tới vụ Lệ Chi Viên, Nguyễn Trãi bị án oan đến nỗi phải tru di tam tộc. Các vua đều nhiều thê thiếp, đẻ lắm con, các bà ai cũng muốn con mình được kế vị, chưa kể quan lại cũng chia rẽ bè phái, tất dẫn đến tranh chấp đổ máu; nhiều vua ngồi ngai báu chưa được bao lâu thì đã bị giết. Còn chuyện càng về cuối đời Lê sơ các vua càng suy đồi thì âu cũng là theo quy luật tự nhiên, miễn bàn tới. Tới thời Lê trung hưng vua có nhưng chỉ là bù nhìn, thực quyền nằm trong tay nhà Mạc, rồi Trịnh, Nguyễn. Bởi thế mặc dù triều đại Hậu Lê kéo dài gần 400 năm (1427-1789) nghe rất oai nhưng chẳng qua chỉ là có tiếng còn miếng bé bé thôi.

Nhiều nhà sử học đánh giá đây là thời kỳ cực thịnh của Đại Việt nhưng mình cho rằng ngoại trừ thời Hồng Đức thịnh thế, còn lại các đời vua Hậu Lê nói chung đều không đạt xứng tầm triều đại Lý – Trần.

Về nguyên nhân, theo mình một phần rất lớn là đây: “Sau Nguyễn Trãi ý thức hệ Thiền Tam Giáo khai phóng thời Lý Trần cũng cáo chung. Nhà Lê độc tôn Nho giáo theo Tống Nho “tịch Thích Đạo” bài Phật Giáo và Lão Giáo, tạo nên ở Việt Nam trong triều đình bè phái tàn sát lẫn nhau gây nên tranh giành, nào Lê Mạc, Lê Trịnh, Trịnh Nguyễn suốt hai trăm năm cho đến ngày mất chủ quyền với thực dân.” (Nguyễn Đăng Thục – Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Tập 1, Tư tưởng bình dân Việt Nam). Một phần khác chính do sự năm thê bảy thiếp của vua, có những người đàn bà ích kỷ và ham muốn quyền lực về tay con cái dòng họ của mình (hoàng hậu Nguyễn Thị Anh với vụ án Lệ Chi Viên, ái phi Kính Phi của vua Hiến Tông với con nuôi là Quỷ vương Lê Uy Mục).

TB: Có thể tìm hiểu thêm về sự thịnh vượng của thời Lý – Trần qua một bài viết khá nhiều thông tin hữu ích: Tại sao hai triều đại Lý Trần lại đạt được sự thịnh vượng? – Tác giả Hà Thủy Nguyên http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/tai-sao-hai-trieu-dai-ly-tran-lai-dat-duoc-su-thinh-vuong.html

(Nguồn ảnh minh họa: http://www.baotanglichsu.vn)